JOURNEY

English (Dutch below) 

This summer GUTS is setting off in search of the generation that knows no boundaries. The young people born after 1985, who’ve grown up with the social media and who were shaped by 9/11. The young people to whom America feels just as close as Amersfoort. What drives you? What gets you enthusiastic? What can you offer? What are your plans and ideas for storming the world stage?

This summer GUTS – and specifically the two GUTS|1213 girls from Leiden – are setting out to find other enthusiastic young people in Europe and to find out what drives and enthuses them.

Their journey will start in Leiden on two bicycles specially equipped with fold-out tables. The two young cyclists, Margôt (18) and Lauren (17), will join dramatist Hanna Timmers (25) to encourage as many young people as possible to join them at the tables. To discuss what it is that drives and enthuses them. What that actually means. And to encourage them to put their drive and enthusiasm into words.

All these conversations will be documented in detail, with clips and photos directly uploaded to this website and our Facebook page. But most importantly the conversations, including photos, drawings and texts, will be documented at the tables. That way GUTS can immediately start building a travelling archive showing the drive and enthusiasm of a new generation of Europeans.

During their trip the GUTS team will be staying at youth hostels affiliated to Hostelling International. That’ll give Lauren, Margôt and Hanna the chance to meet even more young travellers and local young people as they cycle through cities such as The Hague, Antwerp, Brussels and Paris to Coullons in Central France.

After a trip of around ten days the GUTS team will arrive at the Charme theatre site in Coullons. There they’ll turn all the material they’ve collected into a theatrical performance, focusing on the special tables and the drive and enthusiasm of all the young people they met on their journey. You can also see the performance on Car-Free Sunday in Leiden at the end of summer. And they’ll also be putting on at least ten performances as part of Davinci College Leiden’s educational program.

GUTS|1213 is just the start. During the summer GUTS is going to be looking at how it operates and how it can use the experience it has gained for a longer GUTS|1213 journey covering even more European countries in summer 2013.

 

Nederlands

Deze zomer gaat GUTS op zoek naar de bevlogenheid van de grenzeloze generatie; jongeren die geboren zijn na 1985. Jongeren die zijn opgegroeid met social media en gevormd door 9/11. Jongeren voor wie Amerika net zo ver weg is als Amersfoort. Waar lopen jullie warm voor? Waar zijn jullie bevlogen over? Wat hebben jullie te bieden? Met welke plannen en idealen bestormen jullie de wereld?

GUTS stapt onder de noemer GUTS|1213 met twee jonge Leidse meiden op de fiets, om op zoek te gaan naar de bevlogenheid van jong Europa.

Het begint allemaal in Leiden, waar GUTS haar tocht begint op twee bijzondere fietsen; fietsen met een uitklapbare tafel daarop gemonteerd. Samen met de twee meereizende jonge spelers Margôt (18) en Lauren (17) nodigt theatermaker Hanna Timmers (25) zoveel mogelijk leeftijdsgenoten uit aan deze tafel plaats te nemen. Aan tafel wordt gesproken over bevlogenheid, want wat is dat eigenlijk? En Lauren en Margot proberen hun tafelgasten te verleiden hun eigen bevlogenheid onder woorden te brengen.

Deze gesprekken worden uitgebreid gedocumenteerd;  filmpjes en foto’s worden direct geüpload naar deze website en onze Facebookpagina. Maar bovenal worden de gesprekken op de tafel zelf gedocumenteerd met foto’s, tekeningen en teksten. Zo maakt GUTS direct een reizend archief waarmee GUTS een beeld schetst van de bevlogenheid van een nieuwe generatie Europeanen.

Het team van GUTS logeert onderweg in Youth Hostels die aangesloten zijn bij Hostelling International. Hier ontmoeten Lauren, Margot en Hanna aan hun tafel rondreizende en lokale jongeren. Zo fietsen zij via onder andere Den Haag, Antwerpen, Brussel en Parijs naar Coullons in Midden Frankrijk.

Na een fietstocht van ongeveer tien dagen komt GUTS aan op theaterterrein Charme in Coullons. Hier wordt het verzamelde materiaal verwerkt tot een theatrale voorstelling waarin de speciale tafel en de bevlogenheid van de ontmoette jongeren centraal staan. Deze voorstelling is aan het eind van de zomer ook te zien in Leiden als onderdeel van De Autovrije Zondag. Ook speelt de voorstelling in ieder geval tien keer als onderdeel van het onderwijs programma op Het Davinci College te Leiden.

GUTS|1213 is nog maar het begin. Tijdens de reis in de zomer van 2012 onderzoekt GUTS haar specifieke werkwijze. Na de zomer van 2012 ontwikkelt GUTS op basis van de ondervindingen GUTS|1213 verder tot een langere reis waarin meer Europese landen verbonden worden. Deze reis staat gepland voor de zomer van 2013.

 

Share