Beste meneer Asscher

20 februari 2013

Beste meneer Asscher,

Woensdagochtend lees ik in de Volkskrant dat u van plan bent nieuwkomers een participatiecontract te laten tekenen. Mijn wenkbrauwen vormen een verbazende frons. In de paar minuten die het duurt het voorpagina artikel te lezen gaat mijn verbazing over in verwarring. U stelt namelijk dat de EU de laatste jaren teveel de nadruk heeft gelegd op vrij verkeer van werknemers. En dat dit kan leiden tot een asociaal Europa.

Nu ben ik al een tijd bezig met een Europees georiënteerd theaterproject. Ik heb namelijk heimwee. Heimwee naar de manier waarop Europa als kind aan mij gepresenteerd werd. Met Bassie en Adriaan op reis door Europa en met de spanning van de naderende Euro. Europa was spannend, exotisch en ver weg. Europa is in de loop der tijd helaas verworden tot een economisch en politiek begrip dat ik niet meer echt begrijp. Europa is de Europese Unie, met haar afspraken, regels en financiële problemen. En zo wekt Europa bij mij geen enkele verwachting meer die raakt aan mijn kinderlijke beeld van het continent.

Maar aan één ding hield ik toch aldoor vast. Dat het fantastisch is dat inwoners van de Europese Unie vrij kunnen reizen en zich vestigen op een plaats naar keuze. Dat appelleert namelijk aan mijn kinderlijke gevoel voor avontuur en vrijheid. En het maakt dat een Europeaan een Europeaan kan zijn, Française wonend in Stockholm; Slowaak wonend in Amsterdam.

In het licht van uw voornemen en mijn eigen bedenkingen over Europa, kom ik er nu helemaal niet meer uit. Wat is er over van dat gezamenlijke Europa als de vrije vestiging wegvalt? Ik kan het niet laten een vergelijking te maken. Stel u Europa voor als eenheid, als een groot verenigd woon- en werkgebied. Dan stelt u nu met de invoering van een participatiecontract toch eigenlijk voor om een Amsterdammer die naar Maastricht verhuist pas toe te laten als hij succesvol een test maakt over plaatselijk Maastrichts gedrag?

Wat stelt u zich eigenlijk voor bij de eenheid van de Europese Unie? Stelt u zich Europa wel voor als een eenheid? En zo ja, is het dan niet eerlijk ook alle Nederlanders dat contract te laten tekenen? U doet alsof het probleem van een asociaal Nederland de schuld is van asociale nieuwkomers. Ik hoop dat u dat zelf ook een twijfelachtige stellingname vindt. Of meent u het en is het dan een idee alle Nederlanders die zich niet aan het contract houden uit te zetten? Maar waarheen? Naar een land waar men niet zulke ‘hoogstaande’ normen en waarden heeft als wij?

Tijdens het nadenken over mijn project dacht ik steeds één ding zeker te weten: Europa als gebied waar mensen samen wonen en werken. Maar nu schrap ik ook deze aanname. Ik heb werkelijk geen idee meer waar Europa voor staat.

Schrijft u terug? Ik ben namelijk bezig met een Europese subsidieaanvraag en het is wel handig als ik dan weet uit te leggen wat Europa is.

met vriendelijke groet,

Hanna Timmers

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*